Hợp đồng tham gia thành viên VSIM

CÔNG TY TNHH MAI GIA

Địa chỉ: 17/16 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3798305       Fax: 0650 3798304

Website: www.vsim.vn      Email:info@vsim.vn

_____________

 

HỢP ĐỒNG THAM GIA THÀNH VIÊN VSIM
Số:…...............................…../MG-HĐTV

 

- Căn cứ Luật Thương Mại.

- Căn cứ Nghị định số 25/CP ban hành ngày 25 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế đại lý mua bán hàng hóa.
- Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên ngày………….    tháng……..năm………   

        

Bên A: CÔNG TY TNHH MAI GIA

Trụ sở: 17/16 Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650 3798305                    Fax: 0650 3798304

Đại diện: Ông Mai Phước Bình           Chức vụ: Giám Đốc

Số tài khoản: 0101596653       Tại NH Đông Á – CN Thủ Dầu Một

 

Bên B: …………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………. SĐT Sim đa năng: ………………

CMND số:…………..…ngày cấp:………………….nơi cấp:…………..

Số TK Ngân Hàng ………………Tại Ngân hàng:……………………..

Họ Tên Người Giới Thiệu: …………………….. SĐT: ………………...

Mã số thành viên giới thiệu:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Sau khi bàn bạc, tìm hiểu về dịch vụ sim đa năng, chính sách bán hàng của công ty, bên B nhất trí cùng ký kết hợp đồng tham gia thành viên VSIM với nội dung và các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

-         Bên B đảm bảo đã hiểu về sản phẩm dịch vụ và chính sách bán hàng của bên A

-         Bên B sẽ hợp tác với VSIM trong việc phát triển thị trường sim đa năng do bên A cung cấp và phân phối. Bên A sẽ trả hoa hồng bán hàng và doanh số mua tài khoản hàng tháng trên toàn bộ hệ thống thành viên do bên B giới thiệu bán được sản phẩm sim đa năng

ĐIỀU 2: HOA HỒNG HỆ THỒNG VÀ HOA HỒNG DOANH SỐ

Cấp Thành Viên

Hoa hồng hệ thống

Hoa hồng doanh số

Cấp 1

35,000

0,20%

Cấp 2

23,000

0,13%

Cấp 3

20,000

0,11%

Cấp 4

13,000

0,07%

Cấp 5

10,000

0,07%

Cấp 6

9,000

0,06%

Cấp 7

8,000

0,06%

Cấp 8

5,000

0,06%

Cấp 9

3,000

0,06%

Cấp 10

2,000

0,1%

Cấp 11 trở đi

0

0,01%

TỔNG

128,000

0,93%

 

ĐIỀU 3: THANH TOÁN TIỀN HOA HỒNG

-         Bên A sẽ thanh toán toàn bộ tiền hoa hồng cho bên B với tỉ lệ 70% bằng tiền và 30% bằng tài khoản sim đa năng từ ngày 15 đến 20 hàng tháng

-         Trường hợp bên B muốn nhận 30% tài khoản bằng tiền mặt thì bên A sẽ mua lại với mức chiết khấu 7.5%

-         Điều kiện nhận hoa hồng: Doanh số trong tháng mua dưới 500,000 nhận hoa hồng tới cấp 6 ; trên 500,000 nhận hoa hồng trên 10 cấp

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 2 BÊN

1.      Bên A

-         Bên A đảm bảo sẽ cung cấp đủ hàng cho bên B trong vòng 24h sau khi bên A nhận được tiền mua hàng từ bên B, trong trường hợp khác bên A sẽ thông báo đến bên B

-         Bên A đảm bảo thanh toán tiền hoa hồng cho bên B đầy đủ và đúng hẹn, từ ngày 15-20 hàng tháng

-         Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và xóa bên B ra khỏi hệ thống thành viên nếu bên B có những việc làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của bên A

2.      Bên B

-         Bên B sẽ được quyền hợp tác kinh doanh, phát triển hệ thống thành viên và hưởng hoa hồng từ bên A.

-         Bên B phải cam kết phổ biến chính xác về chính sách và dịch vụ của bên A tới khách hàng. Trường hợp bên B cố tình phổ biến sai lệch hoặc làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty thì bên A có quyền chấm dút hợp đồng và không trả hoa hồng tháng đó cho bên B

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản.

 

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                         ĐẠI DIỆN BÊN B 

(Theo VSIM)

Quí khách có thể download hợp đồng (file pdf) tại đây

Search site

Hình ảnh được sử dụng dựa theo Creative Commons Neil Armstrong2  © 2010 All rights reserved.