1. Tiền Giang

Mọi nhu cầu và thông tin chi tiết về cơ hội kinh doanh với số vốn ban đầu thấp cùng VSIM tại Tiền Giang quí khách có thể gửi email hoặc điện thoại liên hệ với các thành viên chính thức của VSIM theo danh sách sau để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể. Xin cảm ơn !

 

+ Phan Thanh Tân      

Phone: 0978 363 248      Email: thanhtancddt@gmail.com

+ Lê Thị Ánh Nguyệt   

Phone: 01213 996 008    Email: uptowngirl2612@yahoo.com 

+ Nguyễn Thành Vũ

Phone: 0917 881 562      Email: thanhvutg82@gmail.com

+ Lê Dương Bảo Uyên

Phone: 0904 786 973      Email: baouyen1982@yahoo.com 

+ Nguyễn Văn Khoa 

Phone: 0918 349 663      Email: khoatg11@gmail.com    

+ Ngô Hoài Phong

Phone: 0121 6944 897    Email: phongtiengiang007@yahoo.com.vn

+ Lê Văn Oanh

Phone: 01244 155 299    Email: leoanh106@yahoo.com

+ Nguyễn Thị Thu Sương

Phone: 01246 460 312    Email: suong_110125109@tgu.edu.vn

 

Search site

Hình ảnh được sử dụng dựa theo Creative Commons Neil Armstrong2  © 2010 All rights reserved.